Classes al Club pel proper curs 2016-17

El proper curs 2016-17 hem organitzat les següents classes d’escacs que realitzarem al local del Club, a Berga.

Classes en grup (mínim 3 nens i màxim 6):

Grup 1: dilluns de 17h a 18:30h

Grup 2: dimecres de 17h a 18:30h

Grup 3: divendres de 17:30h a 19h

Preu: 60€ de quota anual de soci (que s’abonaran al club) i que és imprescindible per poder participar a les classes d’escacs. Més una quota mensual de 25€ que s’abonaran al professor el primer dia de cada mes.

Els germans tenen un descompte del 50% en la quota mensual.

També hi ha la possibilitat de fer classes individuals, en aquest cas consulteu-nos preus i horaris.

La quota anual de soci permet:

  • participar a l’estona lliure al club que té lloc els dilluns de 18:30h a 20h, per poder jugar, preguntar, consultar, etc.
  • tenir fitxa federativa i poder participar en els tornejos i activitats organitzades pel club sense cap cost, i d’altres amb un cost reduït (sempre que s’escaigui)
  • participar en tornejos organitzats per la Federació Catalana d’Escacs

Persones de contacte:

Pot haver-hi alguna modificació en cas que les circumstàncies ho requereixin.